Milli Eğitim Temel Kanununda öngörülen ilkeler, kurumumuzdaki eğitim faaliyetlerinin temel yol göstericisidir. Bu bağlamda öğrencilerimize;

– Bulunduğu çevredeki bireylerin hak ve düşüncelerine saygı duymayı öğretmek
– Etkin ve aktif öğrenmeye özendirmek
– Öğrenmeyi öğretmek ve buna özendirmek
– Değerler eğitimi konusunda bilinçlendirmek
– Teorik bilgilerin, pratik bilgiye uyarlanmasında gerekli imkan ve olanakları sağlamak
– Yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmak
– Meslek seçiminde gerekli olacak bilgi, beceri ile donanmalarını sağlamak
– Her bir öğrenciyi ilgi, bilgi ve becerilerine göre yönlendirmek, potansiyelini en üst düzeye çıkarmak
– Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim verip, öğrencileri de 21. yy. dünyasına en iyi şekilde hazırlamaktır.