Özel Sefaköy Vip Akademi Ortaokulu olarak amacımız Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, öğrencilerin kendilerine özgü ilgi, ihtiyaç ve özelliklerini dikkate alarak:

– Üretken
– Yaratıcı
– Sorumluluk sahibi
– Yurtsever
– Girişken
– Çok yönlü
– Dinamik
– Gelişmelere açık
– Ahlaklı
– Araştırmacı
– Sorgulayan
– Hoşgörü ve özveri sahibi bireyler yetiştirmektir.